Tutorzy

Listy tutorów / opiekunów naukowych

WYDZIAŁ BIOLOGII

2018/2019

WYDZIAŁ CHEMII

2018/2019

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGI

Instytut Filozofii  2018/2019

Instytut Socjologii: 2018/2019

WYDZIAŁ FIZYKI

2018/2019

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

2018/2019

WYDZIAŁ GEOLOGII

2018/2019

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

2018/2019

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

2018/2019