Tutorzy

Obowiązki Tutora

Listy tutorów / opiekunów naukowych

WYDZIAŁ BIOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ CHEMII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ FILOZOFII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

Kognitywistyka 2021/2022

WYDZIAŁ FIZYKI
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ GEOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
Rok 2020/2021