Często zadawane pytania

Co to jest MISMaP

MISMaP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze) to forma studiowania interdyscyplinarnego, na kilku wydziałach przyrodniczych jednocześnie. Studia MISMaP odbywają się w Kolegium MISMaP, które jest jednostką prowadzącą studentów na 18 kierunkach 8 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

Międzywydziałowe – program w okresie całych studiów obejmuje zajęcia na co najmniej dwóch (spośród ośmiu) wydziałach tworzących Kolegium.

Indywidualne – każdy student ma opiekuna naukowego, układa swój semestralny indywidualny plan studiów (IPS) uwzględniając wymogi minimum programowego dla wybranego kierunku/kierunków studiów (tzw. kierunek pozapodstawowy), dobiera interesujące go zajęcia z wybranych pozostałych kierunków (tzw. kierunek pozapodstawowe lub II kierunek, II-go kierunku nie określa).

Kiedy wybrać MISMaP, a nie jeden z wydziałów?
  • jeżeli dokonałeś już wyboru kierunku, ale chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na innych kierunkach prowadzonych przez MISMaP np. chcesz studiować geografię, ale zajęcia na geologii wydają się bardzo interesujące,
  • jeżeli nie potrafisz dokonać wyboru między kierunkami prowadzonymi przez MISMaP interesuje Cię zarówno chemia jak i biotechnologia,
  • jeżeli już teraz wiesz, że chcesz uzyskać wykształcenie interdyscyplinarne
Co to jest kierunek podstawowy i kiedy trzeba wybrać?
Wyboru trzeba dokonać w czasie rekrutacji. Do Kolegium MISMaP jest się przyjmowanym na pierwszy rok studiów z kierunkiem podstawowym np. gospodarka przestrzenna.
Kiedy trzeba wybrać kierunek drugi (pozapodstawowy)?
Drugiego kierunku nie określa się: mogą go tworzyć dowolne zajęcia oferowane przez Wydziały inne niż Wydział oferujący kierunek podstawowy. Zajęcia z drugiego kierunku nie mogą być realizowane na Wydziale prowadzącym kierunek podstawowy. Innymi słowy zajęcia zrealizowane na Wydziale prowadzącym kierunek podstawowy nie będą zakwalifikowane jako zajęcia kierunku pozapodstawowego.
Czy określone minimum programowe nie ogranicza wiedzy?
Nie. Student może realizować pełny (a nawet szerszy) program określony dla kierunku/kierunków.
Czy program studenta MISMaP nie jest zbyt rozbudowany?
Nie. Student MISMaPu nie ma obowiązku realizowania przedmiotów ogólnouniwersyteckich, w ich miejsce może realizować wybrane interesujące go przedmioty prowadzone przez pozostałe wydziały (przedmioty w ramach drugiego kierunku).
Czy student musi zaliczać lektoraty?
Nie. Student ma obowiązek przed końcem studiów zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 lub posiadać odpowiedni certyfikat na podstawie którego Szkoła Języków Obcych UW uzna równoważność. Student ma prawo do odpowiedniej liczby godzin lektoratów – lektoraty może wykorzystać na naukę lub podwyższanie poziomu dowolnego języka.
Dwa kierunki można realizować w ramach studiów równoległych, dlaczego więc MISMaP?
Na studiach równoległych trzeba realizować pełne programy studiów wybranych kierunków zgodnie z ustalonymi przez wydziały planami zajęć i godzin. Nie można w ramach studiów równoległych realizować wybranych, interesujących pojedynczych przedmiotów.
Czy zadeklarowany kierunek podstawowy można zmienić w trakcie studiów?
Wybrany na początku studiów kierunek podstawowy można zmienić na inny kierunek prowadzony przez MISMaP.
Czym różni się makrokierunek od studiów międzywydziałowych?
Makrokierunek tworzą dwa lub trzy wydziały określając program studiów. W MISMaPie zajęcia dobiera się samodzielnie spośród 18 kierunków.
Czym różni się fizyka w trybie indywidualnym od fizyki?
Fizyka w trybie indywidualnym ma szerszy i trudniejszy program niż fizyka standardowa. Dla studenta ta różnica jest nieistotna, ponieważ studenci MISMaP z natury rzeczy studiują w trybie indywidualnym i mogą dowolnie dobierać zajęcia spośród wszystkich prowadzonych przez Wydział Fizyki. Oznacza to, że studenci MISMaP z kierunkiem podstawowym FIZYKA (w trybie nie indywidualnym) mogą wybrać wszystkie zajęcia, które obowiązują studentów Wydziału Fizyki studiujących w trybie indywidualnym. Studenci MISMaP mogą dodatkowo (o ile mają takie życzenie) wybrać zajęcia, które nie są wymagane od studentów Wydziału Fizyki studiujących w trybie indywidualnym.
Czy student MISMaPu nie jest zbyt wyobcowany, nie realizuje zajęć w jednej stałej grupie?
Studenci I roku MISMaPu poznają się na corocznie organizowanym przez Samorząd Studentów obozie zerowym i w czasie dni adaptacyjnych. W czasie realizacji zajęć student poszerza krąg znajomych na wydziałach, uczestnicząc w pracach Kół Naukowych, w Klubie „Kwadrat Turystyczny”, podczas wyjazdów naukowych itp.
Czy ułożenie semestralnego planu studiów jest trudne, gdyż odbywają się na różnych wydziałach i w różnych miejscach?
Tak, wydaje się trudne studentom I roku zwłaszcza na pierwszy semestr.