Minima programowe / studia II stopnia


WYDZIAŁ BIOLOGII
• Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska  2023, 2018, 2011, 2010
nowe specjalizacje

WYDZIAŁ CHEMII
• Chemia 2015,  2012, 2009

WYDZIAŁ FILOZOFII
• Filozofia 2018
• Bioetyka 2023, 2019, 2016 
• Kognitywistyka 2017
• Kognitywistyka po angielsku 2019

WYDZIAŁ FIZYKI
• wszystkie kierunki 2023
• Astronomia, Fizyka 2010

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
• Geografia 2019, 2016, 2015, 2014 , 2012, 2009
• Gospodarka przestrzenna 2019,2016, 2015, 2014 , 2012, 2009

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
• Socjologia 2020, 2019, 2016

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI i MECHANIKI
• Matematyka, Informatyka 2018, 2010

WYDZIAŁL GEOLOGII
• Geologia stosowana  2022
• Geologia poszukiwawcza  2022 2017, 2012, 2010