Dlaczego warto studiować interdyscyplinarnie?

Kształcenie w ramach Kolegium MISMaP wychodzi naprzeciw nowym dyscyplinom naukowym takim jak: biofizyka molekularna, bioinformatyka, biologia systemów, fizyka medyczna, inżynieria nanostruktur, optyka okularowa, neuroinformatyka,  projektowanie molekularne.

Studia są indywidualne i mogą być postrzegane jako trudniejsze ale i ciekawsze od studiów tradycyjnych. Pozwalają studentom na kształcenie się w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Umożliwiają kontakty z wybitnymi pracownikami nauki od samego początku studiów. Wymagają jednak od studentów aktywności, umiejętności organizowania własnej pracy i odpowiedzialności. Można je zalecić zarówno w przypadkach trudności z podjęciem decyzji co do wyboru kierunku studiów uniwersyteckich, jak i w przypadku dobrze sprecyzowanych zainteresowań. Idealnymi kandydatami na studia w Kolegium MISMaP są osoby o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych i wykraczających poza nie.