Ogłoszenia dla doktorantów

Wstępne/okresowe badania lekarskie

Lista placówek, w których można wykonać bezpłatnie badania lekarskie:
http://mwomp.pl/badania-uczniow-2017-wykaz-podmiotow/

Stanowisko Rady Programowej ws prac doktorskich

Na posiedzeniu dnia 1 kwietnia 2016 r. Rada Programowa MISDoMP podjęła uchwałę ws. preferowanej formy pracy doktorskiej.

Treść uchwały

Stypendia dla najlepszych doktorantów RANKING

Poniżej listy rankingowe osób ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów.

Stypendium może być przyznane nie więcej niż 10% liczby doktorantów na roku.

Nie mamy jeszcze informacji o tym kiedy, ilu osobom i w jakiej wysokości
zostanie przyznane stypendium.

I rok:

indeks liczba punktów (zgodnie z wynikiem

rekrutacji)

320550 100
332700 95
307499 59
II rok:

indeks
wyniki egzaminów
praca naukowa

rozprawa doktorska

praca dydaktyczna

ostateczny wynik

381839 100 82 10 100 292
240874 100 90 10 50 250
308324 100 20 10 100 230
305957 100 20 10 100 230

III rok:

305967 100 70 10 95 275
307495 100 90 10 65 265
305033 100 48 10 95 253
305061 100 35 10 100 245
306816 100 28 10 100 238
308192 100 31 10 85 226
308351 100 51 10 60 221
306809 100 11 10 60 181

IV rok:

341247 100 78 10 100 288
290646 100 90 10 60 260
292742 100 68 10 80 258

I przedłużenie (V rok):

341480 100 90 10 70 270
279416 100 28 10 80 218
354772 100 20 10 65 195
279744 100 23 10 60 193

II przedłużenie (VI rok):

177765 100 0 0 0 0

Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej RANKING

Listy rankingowe wraz z liczbą przyznanych punktów osób ubiegających się o zwiększenie stypendium.

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 30% doktorantów na danym roku.

Nie mamy jeszcze informacji o tym kiedy, ilu osobom i w jakiej wysokości
zostanie przyznane stypendium .

indeks

praca naukowa

praca dydaktyczna

ostateczny wynik

I rok:

332700 95 66 161
320550 100 60 160
307499 60 5 65
II rok:

381839 70 100 170
305957 65 100 165
240874 100 45 145
308324 22 90 112
321730 30 45 75
III rok:

305967 83 100 183
307495 100 65 165
305033 52 95 147
305061 37 100 137
306816 29 100 129
308351 60 60 120
308192 27 85 112
308132 77 35 112
381727 12 100 112
281012 23 80 103
306809 12 60 72

IV rok:

292743 100 60 160
290646 70 65 135
329631 36 90 126
234048 20 100 120
292742 50 65 115

Przedłużenie studiów (V,VI rok):

341480 100 70 170
279416 31 75 106
177765 2 100 102
354772 21 65 86
279744 24 60 84

Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie

Doktoranci I-go roku proszeni są o składanie podań o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD) wraz z dowodem dokonania opłaty.

Podanie należy wydrukować w systemie IRK.

Opłata za wydanie ELD: 17 zł (25,50 zł za duplikat)

Nr konta: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tytułem: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej Imię i Nazwisko Doktoranta

Zakwaterowanie doktorantów w Domu Pracownika Naukowego

26.03.18

Osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie lub ubiegać się o zakwaterowanie w DPN w roku ak. 2018/19 powinny złożyć kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami oraz opinią opiekuna naukowego w sekretariacie K MISMaP do 17 kwietnia.

Dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania kwestionariusze będą wydawane w administracji DPN. Osoby ubiegające się o pierwsze zakwaterowanie mogą pobrać kwestionariusz ze strony internetowej

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/dom-pracownika-naukowego/

lub odebrać w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19).

Kwestionariusz należy drukować dwustronnie!