Minima programowe / studia I stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII

WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

  • Wymagania programowe:
  •  Filozofia 2016;
  • Kognitywistyka 2016,
  • Kognitywistyka 2017
  • Socjologia 2016
  • Filozofia po angielsku (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY ) 2016

WYDZIAŁ FIZYKI

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

  • Geografia i Gospodarka Przestrzenna:  2016, 2017

WYDZIAŁ GEOLOGII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

  • Wymagania programowe: Matematyka i Informatyka –

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII


PRZEDMIOTY RÓWNOWAŻNE