Minima programowe / studia I stopnia


WYDZIAŁ BIOLOGII
• Biotechnologia, Biologia, Ochrona środowiska 2023/24, 2018/19, 2013/2014,  2011, 2008, 2007, 2004, 2002

WYDZIAŁ CHEMII
• Chemia 2020, 2012 2009200820072006, 2004
• Chemia Medyczna 2020

WYDZIAŁ FILOZOFII
• Filozofia  2019 , 2016
• Filozofia po angielsku (International Studies in Philosophy)  2019
• Kognitywistyka  2020, 2019, 2017, 2016
• Filozofia po angielsku (Warsaw International Studies in Philosophy )  2016

WYDZIAŁ FIZYKI
• Fizyka 2023, 2020, 2012, 2007, 2007 Aneks, 2003, 2003 Aneks, 1998-2002
• Astronomia 2023, 2020, 2012, 2007 Aneks, 2007, 2003 Aneks, 20031998-2002

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
• Geografia 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2009, 2008 , 2006, 2004, 2002
• Gospodarka przestrzenna 2023, 2019, 2017, 2016, 2015, 2012, 2009,  2008, 2006

WYDZIAŁ GEOLOGII
• Geologia poszukiwawcza (lic) 2022
• Geologia stosowana (inż)  2022
• Geologia  2016, 2012, 2007,  2004
• Geologia inżynierska 2016, 2012

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
• Matematyka 2018, 2007, 2004
• Informatyka 2022, 2018, 2007, 2004

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
• Socjologia 2020, 2019, 2016

PRZEDMIOTY RÓWNOWAŻNE 
Wydział Chemii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Fizyki I Wydział MIM