Rekrutacja

(https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/)

Każdy absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo maturalne może ubiegać się o przyjęcie na MISMaP niezależnie od tego, czy ubiega się o przyjęcie na inną uczelnię lub wydział UW.

Przyjęcia będą się odbywać na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów wybranych spośród pięciu: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek podstawowy „informatyka” muszą wybrać jako jeden z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych matematykę.

Kandydaci zainteresowani łączeniem kierunków psychologia i kognitywistyka oraz filozofia i socjologia wyłącznie w ramach MISMaP, powinni ubiegać się o przyjęcie na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH).

Obowiązuje Uczelniana Rejestracja Kandydatów na I rok studiów w UW.

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

(https://irk.uw.edu.pl/)

 

Rekrutacja na studia II stopnia

https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/ii-stopien/

Rekrutacja 2024/2025 – strona informacyjna