Samorząd Studentów

Rada Samorządu Studentów Kolegium MISMaP 2020/2021
mismap@samorzad.uw.edu.pl

Bartosz Furtak – Przewodniczący (b.furtak@student.uw.edu.pl)
Zuzanna Kozakiewicz – Pełnomocnik Finansowy (z.kozakiewicz@student.uw.edu.pl)
Julia Sikorska – Członek Parlamentu Studentów UW (ja.sikorska2@student.uw.edu.pl)
Katarzyna Poćwierz (k.pocwierz@student.uw.edu.pl)
Błażej Kuzaka (b.kuzaka@student.uw.edu.pl)
Rada Dydaktyczna:
Bartosz Furtak  (b.furtak@student.uw.edu.pl)
Małgorzata Sudoł (mj.sudol@student.uw.edu.pl)
Mateusz Fortunka (m.fortunka@student.uw.edu.pl)
Karol Pawelczyk (k.pawelczyk4@student.uw.edu.pl)