Samorząd Studentów

Kontakt mailowy z Samorządem: rss.mismap@samorzad.uw.edu.pl

Rada Samorządu Studentów:

Julia Sikorska – Przewodnicząca RSS (julia.sikorska@samorzad.uw.edu.pl)

Jakub Lewandowski – Wiceprzewodniczący RSS (j.lewandows2@student.uw.edu.pl)

Zofia Kuflikowska – Pełnomocniczka finansowa (z.kuflikowsk@student.uw.edu.pl)

Franciszek Myck – Pełnomocnik finansowy (f.myck@student.uw.edu.pl)

Wiktoria Sinołęcka – Wypych (w.sinoleckaw@student.uw.edu.pl)

 

Rada Dydaktyczna:

Katarzyna Poćwierz (k.pocwierz@student.uw.edu.pl)

Błażej Kuzaka (b.kuzaka@student.uw.edu.pl)

Joanna Phan (j.phan@student.uw.edu.pl)

Jarowit Śledziński (js.sledzinsk@student.uw.edu.pl)