Zasady studiów doktoranckich

Podstawę działania daje Porozumienie o powołaniu MISDoMP.

Dokumenty regulujące działanie MISDoMPu i obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2012 są obok po lewej stronie. Analogiczne dokumenty, obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia pomiędzy 1.10.2012 a 28.02.2014 są poniżej:

Nowe zasady szczegółowe oraz Program studiów doktoranckich

Zostały one uchwalone przez Radę Programową w dniu 25.09.2012 r.

Natomiast doktorantów rozpoczynających studia nie wcześniej niż 1.10.2014 r. obowiązuje program niżej

Program studiów doktoranckich

Został on uchwalony 16.03.2014 r.