Koła naukowe

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Fizyki

Wydział Geologii

  • Koło Młodych Geologów
  • Klub Aktywnego Czwartorzędowca GIGANT
  • Koło Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska

Wydział Geografii

  • Koło Naukowe Studentów Geografii UW
  • Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM

Wydział MIM

  • Koła Pasjonatów Matematyki
  • Koło Naukowe Zarządzania Projektami Informatycznymi
  • Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium MISMAP

Wydział Psychologii