Złoty Medal Chemii 2023

Złoty Medal Chemii 2023 otrzymała Róża Okoń z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Temat zwycięskiej pracy dyplomowej to „Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine (Ocena porównawcza fotochemii N7- i N9-adenozyny)”. Wyróżnienie konkursowe otrzymał Kamil Szychta.
Gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.zlotymedalchemii.pl/