Zasady studiowania i pracy w UW od 25 maja 2020

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, przedłużone zostają zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020,
Zarządzenie 105 Rektora UW
Omówienie najważniejszych jego elementów:
PL: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/;
EN: https://en.uw.edu.pl/latest-information-and-advice-for-the-uw-community-during-the-coronavirus-pandemic/