Praca dla Studentów i Doktorantów UW

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19.
Uniwersytet Warszawski uruchomia ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy. Są to:
· BAZA OFERT – (ogłoszenia o pracę skierowane do studentów i doktorantów).
· PLATFORMA „KNOW-HOW”– (wzory umów, wzory wniosków, informacje o formach możliwej współpracy ze studentami; informacje o procedurach uzyskiwania dofinansowania);
· WSPARCIE W KOMUNIKACJI – wykorzystanie ogólnouniwersyteckich uniwersyteckich kanałów social media.
Więcej informacji na stronie UW Student http://biurokarier.edu.pl.