Zasady funkcjonowania sekretariatu K MISMaP od 3 sierpnia b.r.

1. Sekretariat pracuje zasadniczo w trybie zdalnym, bez przyjęć interesantów.

2. Dyżur sekretariatu: poniedziałek – czwartek, w godzinach 10-15

3. Kontakt z sekretariatem mailem (mismap@fuw.edu.pl) lub telefonicznie w czasie dyżurów sekretariatu.

4. Wszystkie dokumenty składane są mailem i są procesowane na bieżąco.

5. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zarządzeń władz UW.