UWAGA: zmiana mail’owych adresów pocztowych

UWAGA UWAGA UWAGA

został zmieniony serwer pocztowy, co spowodowało zmianę adresów mail’owych:

dyrektor.mismap@fuw.edu.pl

mismap@fuw.edu.pl

h.szczuka@fuw.edu.pl

m.komorowska@fuw.edu.pl

misdomp@fuw.edu.pl

 prosimy używać już TYLKO tych nowych adresów.