Rejestracja na zajęcia z informatyki – semestr letni roku 2019/2020

Studenci, których kierunkiem podstawowym nie jest informatyka, mogą ubiegać się o rejestrację na zajęcia z informatyki składając podania w Sekretariacie K MISMaP

w terminie do 28 stycznia 2020 r.

Podanie powinno zawierać (oprócz danych studenta) nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, grupę (dla ćwiczeń i laboratoriów).