Rejestracja na zajęcia MIM

1. Na wstępie wszyscy studenci matematyki i informatyki wydziału MIM rejestrowani są na przedmioty dla nich obowiązkowe. W ten sam sposób rejestrowani są na przedmioty obowiązkowe studenci MISMaPu z kierunkami podstawowymi matematyka i informatyka.
2. Dalej jest rejestracja MIM opisana w USOSweb:

od 07.12.2020, godz. 9:00 do 13.12.2020, godz. 17:00 rejestracja podstawowa, II tura, z prawem do wyrejestrowywania się

(to w rzeczywistości są dwie rejestracje – jedna dostępna tylko dla studentów informatyki i MSMP-IN, druga – dla studentów matematyki, informatyki, bioinformatyki, całego MISMaP i kognitywistyki.)

W tej pierwszej dostępne są przedmioty obowiązkowe i obieralne na informatyce, w drugiej – przedmioty matematyczne i bioinformatyczne.
Stąd w tej turze rejestracji studenci MISMaP (inni niż MSMP-IN) mogą zgłaszać prośby o zarejestrowanie na przedmioty matematyczne i bioinformatyczne.

Student MISMaP, którego w punkcie 1. został zarejestrowany ręcznie na przedmioty obowiązkowe i który nie zamierza tego przedmiotu zaliczać, powinien się z niego wyrejestrować w tej turze lub w opisanych niżej turach rejestracji bezpośredniej do grup.

To jest rejestracja dwuetapowa, tzn studenci zgłaszają w niej prośby o zarejestrowanie, prośby są analizowane i akceptowane lub odrzucane.

08.01.2021 ogłoszenie wyników
od 20.01.2021, godz. 9:00 do 23.01.2021, godz. 17:00 zapisy do grup

Zapisy do grup dotyczą również studentów MISMaPu, którym w poprzednim etapie udało się zarejestrować na przedmiot.

25.01.2021 ogłoszenie składu grup
od 17.02.2021, godz. 9:00 do 19.02.2021, godz. 17:00 giełda wymiany miejsc w grupach

Również giełda jest dostępna dla studentów MISMaPu, którym w poprzednim etapie udało się zarejestrować na przedmiot.

od 21.02.2021, godz. 9:00 do 28.02.2021, godz. 17:00 rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się

W tym i kolejnych etapach studenci MISMaP (i matematyki, bioinformatyki i kognitywistyki) mogą się już, w miarę wolnych miejsc, rejestrować na wszystkie przedmioty oferowane przez MIM, w tym również na informatyczne.

od 01.03.2021 do 06.03.2021 możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
od 08.03.2021, godz. 9:00 do 21.03.2021, godz. 17:00 rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
od 22.03.2021 do 29.03.2021 możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów