Program Indywidualizacja Kształcenia

W ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia dostępne są fundusze na dofinansowanie wyjazdów naukowych w celu realizacji badań,warsztatów, konferencji lub innej aktywności, która przyczyni się do indywidualnego kształcenia studenta. Projekt powinien być zakończony (rozliczenie finansowe) do końca semestru zimowego 2018/19.

Wnioski z uzasadnieniem indywidualizacji kształcenia, należy składać w sekretariacie MISMaP u p. Kamili.
tel. 22 55 43 533