Informacja dla studentów I roku

Inauguracja roku akademickiego w Kolegium MISMaP odbędzie się 28 września 2020 i będzie miała formę zdalną. Link do spotkania będzie podany w innym terminie.

Szkolenia dla studentów I roku odbędą się 29 września w godzinach:
9.00 -13.00: szkolenie BHP
15.00 -18.00: szkolenie z Ochrony własności intelektualnej
Obecność na spotkaniach internetowych na platformie Google Meet jest obowiązkowa.

Spotkanie informacyjne z Samorządem odbędzie się 9 października 2020 o godzinie 17:00 na platformie Google Meet.
Link i szczegóły spotkania oraz wszystkie informacje bieżące zostaną podane na facebooku na grupie dla studentów pierwszego roku: https://www.facebook.com/groups/2020mismap
oraz na profilu Samorządu: https://www.facebook.com/mismap.uw.