I konkurs na dofinansowanie mobilności studentów UW

I konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w działaniu IV.2.3. Celem projektu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych.

Każdy student może ubiegać się o dofinansowanie swojego wyjazdu naukowego w kwocie nie przekraczającej 50 000 zł. Wnioski składac można wyłącznie elektronicznie na adres stud.idub@uw.edu.pl z tytułem „Mobilność studentów”

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2022r.

Szczegółowe informacje, jak również formularz konkursowy dostępne są na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2/mobilnosc-1