European STEP

Konferencja Student Engagement – Recognition and Inclusion Tools, odbędzie się online 23 kwietnia br. Do udziału zaproszeni są studenci, pracownicy uczelni oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://wolontariat.uw.edu.pl/mpe2021/

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 18 kwietnia.

Koordynatorka wydarzenia:
Katarzyna Kucharska, km.kucharska@uw.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
Uniwersytet Warszawski

ul. Dobra 56/66
00 – 312 Warszawa
tel. +48 22 55 27 201
fax. +48 22 55 27 352
k.zakowska@uw.edu.pl
www.wolontariat.uw.edu.pl
www.facebook.com/UCWUW