Aplikacja Mobilny USOS UW

USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Aplikacja Mobilny USOS UW jest przeznaczona dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wersja 1.7.0 aplikacji do pobrania