Aktualności

Projekt badawczy EUROSTUDENT

Uniwersytet Warszawski bierze udział w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT. Celem tego projektu jest zgromadzenie i porównawcze opracowanie wskaźników statystycznych, dotyczących społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia studentów w państwach europejskich. Zasadniczym elementem projektu jest sondaż na reprezentatywnej próbie, 10... Czytam dalej

Agata Perlińska -laureatką FNP- Start

Agata Perlińska, doktorantka MISDoMP, znalazła się wśród czworga wyróżnionych spośród stu laureatów konkursu o stypendium FNP START. https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-programu-start-2019/ Gratulujemy! Czytam dalej

SUNRISE Poland Stakeholder Workshop

Począwszy od 1 marca 2019 roku, projekt SUNRISE (“Solar energy for a circular economy”) przygotowuje szeroko zakrojoną inicjatywę naukową dotyczącą sztucznej fotosyntezy jako źródła trwałej alternatywy dla opartych na paliwach kopalnych, energochłonnych chemicznych metod produkcji paliw. Energia wymagana do przeprowadzenia... Czytam dalej

Kuźnia Młodych Talentów

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz piąty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach... Czytam dalej

Konferencje

Wykład inauguracyjny 2019/2020