Tutorzy

Obowiązki Tutora

Listy tutorów / opiekunów naukowych

WYDZIAŁ BIOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021-2022 

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ CHEMII
Rok 2020/2021 
Rok 2021-2022

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ FILOZOFII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

Kognitywistyka 2021/2022

WYDZIAŁ FIZYKI
Rok 2020/2021 
Rok 2021-2022

Rok 2022-2023

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ GEOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
Rok 2020/2021 
Rok 2021-2022

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
Rok 2020/2021 
Rok 2021/2022

Rok 2022/2023

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
Rok 2021-2022