Minima programowe / studia I stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII

WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ FILOZOFII

 • Wymagania programowe:
 •  Filozofia 2016;
 • Filozofia 2019
 • Filozofia po angielsku (International Studies in Philosophy)  2019
 • Kognitywistyka 2016,
 • Kognitywistyka 2017
 • Kognitywistyka  2019
 • Kognitywistyka 2020
 • Filozofia po angielsku
  (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY )
   2016

WYDZIAŁ FIZYKI

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

 • Geografia i Gospodarka Przestrzenna:  2016, 2017

WYDZIAŁ GEOLOGII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

WYDZIAŁ SOCJOLOGII