Minima programowe / studia II stopnia

Wydział Biologii (biotechnologia, biologia, ochrona środowiska) 2010

Wydział Chemii 

Wydział Fizyki 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Filozofii

Wydział Socjologii

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Geologii

2010, 2012, 2017

Geologia stosowana 2022

 Geologia poszukiwawcza 2022