Wykład Inauguracyjny Profesora Lucjana Pieli 29.09.2014

Wykład profesora Lucjana Pieli wygłoszony na inauguracji MISMaP i MISDoMP w dniu 29 września 2014 r.

Wykład