Talenty Jutra – wsparcie badań

Program grantowy Talenty Jutra jest nową inicjatywą Fundacji Empiria i Wiedza, mającą na celu wsparcie młodych osób, posiadających osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i medycynie. Wygrana w konkursie umożliwi zdobycie finansowania na kontynuację/rozszerzenie obszaru badań naukowych lub rozwinięcie/udoskonalenie wynalazku, co umożliwi rozpoczęcie kariery naukowo-badawczej, a sama aplikacja do konkursu okazją do nauki ubiegania się o pozyskiwanie grantów na badania w przyszłości. Wnioski będą podlegały standardowej procedurze oceny – zostaną zweryfikowane formalnie, a następnie merytorycznie w 2 etapach.
Uwagazgłoszony projekt musi być już w fazie realizacji – Fundacja nie przyzna dofinansowania na projektom pozostającym w fazie pomysłu.
Zgłaszane projekty – prace naukowo-badawcze lub wynalazki – mogą dotyczyć kategorii:
1. biotechnologia
2. informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne
3. nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu
4. nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku
5. nauki fizyczne i astronomiczne
Harmonogram i budżet konkursu:
Jest to pierwsza edycja konkursu, zgłoszenia przyjmowane będą do 15 listopada 2022 roku. Gala finałowa zaplanowana jest na 10/11 stycznia 2023 r. w Chorzowie – Planetarium – Śląski Park Nauki. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanych zostanie 20 projektów o budżecie 25 tys. zł. Konkurs nie wymaga wkładu własnego.
Zwycięski projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 90 – 334 dni, do 31.12.2023 
Ważne informacje:
Zgłoszone projekty muszą być w fazie realizacji.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
1) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu
2) wyjazdy krajowe – kongresy, konferencje, staże
3) koszty współpracy z ośrodkami naukowymi lub naukowo-badawczymi
Regulamin nie pozwala na finansowanie wynagrodzenia osoby realizującej projekt, jak również opiekuna projektu.
Szczegółowe zasady oraz wzór wniosku dostępne są na stronie Fundacjihttps://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra