Sympozjum Młodych Naukowców 2021 // Symposium for Young Scientists 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji ogólnopolskiej konferencji Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki 2021. Z uwagi na obostrzenia odbędzie się ona w dniach 30 sierpnia – 3 września 2021 roku w formie online na platformie ZOOM. Organizatorami Sympozjum są Koło Naukowe „Nanorurki” oraz Wydział Fizyki UW.

Konferencja ma na celu umożliwienie studentom oraz doktorantom z całej Polski zaprezentowania ich wyników badań w zakresie nauk fizycznych, chemicznych oraz pokrewnych. Dodatkowo umożliwia ona zapoznanie się z projektami naukowymi realizowanymi na innych uczelniach oraz nawiązanie nowych kontaktów z uczestnikami z całej Polski.

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 31 maja br. za pośrednictwem formularza https://forms.gle/MgUizp1hmihsJY8i6. Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się do 22 sierpnia br. za pomocą formularza https://forms.gle/Yf9UkBSQTvvjP11D9. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl i Facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

strona internetowa: smn.fuw.edu.pl
strona na facebooku: SMN
strona głównych organizatorów Sympozjum: Koło Naukowe „Nanorurki”

[ENG]

The 7th edition of the Polish nationwide conference of the Symposium for Young Scientists of the Faculty of Physics, University of Warsaw, is organised by the „Nanotubes” Science Club. Due to the restrictions, it will be held online on August 30 – September 3, 2021 on the Zoom platform.

Symposium aims to enable students and PhD students to present their research results in the field of Physics, Chemistry and related sciences. In addition, it allows you to get acquainted with research projects carried out at other universities and establish new contacts with participants from all over Poland.

Official language of the conference is Polish, however we encourage you to present your work, as we enable English presentations as well. The Organizing Committee will gladly provide you any help needed in case of language difficulties.

Registration of active participants will last until May 31 via the form https://forms.gle/iBTM5G4UbCEwCeFr6. Passive participants can register until August 22 using the form https://forms.gle/Rdt369xPuMygMwe8A. More details are available on the website: smn.fuw.edu.pl and facebook: https://www.facebook.com/SMNFUW/.
Conference is free of registration fee.

Please, visit
website: smn.fuw.edu.pl
Facebook page: SMN
website of the main organizers of the Symposium: „Nanotubes” Science Club