Studiując w świecie niepewnego jutra – raport

Just Start vol 2 „Studiując w świecie niepewnego jutra”  to wyczerpujący materiał, który porusza następujace kwestie:

– Perspektywa przyszłości, czyli 10 trendów w świecie niepewnego jutra.
– Dlaczego studenci nie chcą być liderami?
– W jakiej formule chcą studiować? Czego oczekują?
– Czego studenci nie zaakceptują w przyszłej pracy?
Raport jest atrakcyjnym materiałem do pracy dla dydaktyków i edukatorów by Ci mogli zrozumieć lepiej obecne pokolenie studentów, doświadczone nie tylko przez pandemię, ale również szeroko rozumiane zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.