Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy w UW

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji 
przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. 
Serwis umożliwia wyszukanie kierunku studiów, ofert współpracy lub pracy na polskich uczelniach.

Dalsze informacje:
https://www.uw.edu.pl/internetowa-rekrutacja-kandydatow-z-ukrainy/ 

Strona IRK dla Ukrainy: https://ukraina.irk.edu.pl/pl/