Przewodnik dla Studentów UW

Ukazała się nowa edycja Przewodnika dla studentów UW na rok 2020/2021. Oprócz wersji elektronicznej (pdf) dostępna jest też wersja online (czytanie jej może być pomocne np. dla osób słabowidzących). Na indywidualne prośby studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW może przygotować przewodnik w alternatywnej formie, np. w postaci wydruków brajlowskich. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z BON (bon@uw.edu.pl).

Przewodnik dla nowych studentów 2020