Zajęcia językowe na poziomie B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia

W związku z pozytywną oceną zajęć językowych sprofilowanych dziedzinowo na poziomie B2+ przewidzianych dla studentów studiów drugiego stopnia, oferowanych w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego w ramach programu pilotażowego, uprzejmie informujemy, że powyższe zajęcia wchodzą w zakres regularnej oferty lektoratowej i będą kontynuowane w roku akademickim 2021/2022.
Pierwsza tura rejestracji na zajęcia językowe na poziomie B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia rusza 01.06.2021.
Wszystkim uprawnionym studentom zostały przyznane w systemie USOS żetony typu LEK2 (30 żetonów na 30 godzin zajęć językowych).