Zagraniczne praktyki absolwenckie

Trwa rejestracja studentów w ramach  Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) na zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc -43. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni. Stypendium będzie przyznawane na okres od 60 do 90 dni, a pobyt na praktyce może zostać przedłużony bez stypendium, o ile student posiada odpowiedni „kapitał mobilności”. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i rozpoczną ją przed 10.2019 r.

Miesięczne stypendium:
600 EURO – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
550 EURO – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
500 EURO – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności: http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci , według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:

  1. zgłoszenie kandydatury studenta;
  2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  3. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek,
e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl tel. 22  55 24 068.

Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu