Wydawanie legitymacji

Legitymacje dla I roku wydawane będą wyłącznie w dniach 19-22 października w godz. 15-18
w holu budynku CeNT (ul. Banacha 2c).
Proszę przynosić oryginały zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.