Szkolenie BHP

  1. została utworzona grupa nr 94 dla studentów MISMaP (0000-BHP-OG). w grupie tej są wszyscy studenci I roku w roku 2022/2023
  2. szkolenie to jest obowiązkowe dla studentów, krórzy nie wzięli udziału w szkoleniu BHP w czasie dni adaptacyjnych
  3. dla pozostałych studentów jest możliwe/mile widziane
  4. studenci z innych lat, którzy dotąd nie zaliczyli szkolenia BHP, proszeni są o zgłoszenie się, będą dopisani do grupy