Składanie wniosków o stypendium rektora

Wnioskowanie o stypendium rektora zostało uruchomione na początku października. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb.

Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do sekretariatu. Termin na złożenie wniosku upływa 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.

Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora studenci powinni kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres BPM@UW.EDU.PL. Studenci mogą również poszukiwać informacji na stronie internetowej BPM.UW.EDU.PL [1].

 

(https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

[2]).