Rejestracja na zajęcia Wydziału Psychologii na sem.zim.2020/21

Niedługo rozpoczną się zapisy na zajęcia Wydziału Psychologii. Informacje organizacyjne zamieszczane będa na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/
Do rejestracji na obligatory i fakultety uprawnieni są wszyscy aktywni studenci programu SJ-MSMP.
Do rejestracji na zajęcia specjalizacyjne w I serii wymagane jest zapisanie się na listę specjalizacji.