Obowiązkowe zajęcia językowe na poziomie B2+ – studia II stopnia i jednolite mgr

Przypominamy, że zgodnie z par. 16 pkt. 3 UCHWAŁY NR 30 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 29 września 2020 r.w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
„Student, do końca V etapu jednolitych studiów magisterskich lub II etapu
studiów drugiego stopnia, jest zobowiązany do zaliczenia zajęć, które potwierdzają
kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2+ (do tej puli nie wliczają się lektoraty
języków obcych nowożytnych) lub zdania egzaminu na poziomie wyższym niż B2.”

Studenci na kierunkach prowadzonych w języku angielskim zaliczają ten wymóg realizując program studiów.