Nabór do programu tutoringu studenckiego dla kier. matematyka i fizyka

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” prowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW od semestru letniego 2020/21 organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.
Program polega na wspieraniu studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na
uczelni przez studenta starszego roku, tego samego lub pokrewnego kierunku.
Pragniemy dotrzeć z ofertą do studentów, którzy mogliby być zainteresowani
udziałem w programie w charakterze tutora, czyli osoby udzielającej wsparcia
koledze lub koleżance z niższego roku.
Aktualnie ze względu na zapotrzebowanie ze strony studentów ze spektrum autyzmu poszukujemy kandydatów na tutorów/tutorki z MISMaPu, którzy realizują studia na kierunku: matematyka lub fizyka.
 
Kandydatem/kandydatką na tutora/tutorkę może być student/studentka od drugiego roku studiów licencjackich wzwyż.
Oferujemy umowę o pracę (fragment etatu) na czas określony wspólnie ze studentem-kandydatem.
Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
internetowej programu:
https://bon.uw.edu.pl/tutoring/
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z psycholożkami CWA BON UW:
Małgorzata Cychowska: m.cychowska3@uw.edu.pl
Katarzyna Płucienniczak: k.pluciennic@uw.edu.pl