MIM UW – dodatkowa tura rejestracji

Do 2 października trwa dodatkowa tura rejestracji na przedmioty. Bardzo prosimy o skorzystanie z niej i zarejestrowanie się na brakujące przedmioty/wyrejestrowanie się z przedmiotów, których Państwo nie będą zaliczać.
Jeśli na przedmiocie, na który chcą się Państwo zarejestrować nie ma już wolnych miejsc, proszę do 5.10 wysłać ze swojego uniwersyteckiego konta pocztowego na adres rejestracje@mimuw.edu.pl prośbę o zarejestrowanie podając w niej:
– numer indeksu
– kierunek studiów
– kod przedmiotu
oraz dołączając zgodę koordynatora (na przykład w postaci wklejonej zgody e-mailowej).

Złożenie takiej prośby nie oznacza automatycznej zgody na zarejestrowanie