Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” jest skierowany do
pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy.

Konkurs podzielony jest na kilka kategorii.
* Master of Business – przedsiębiorstwo, które osiągnęło sukces i
funkcjonuje na rynku więcej niż 4 lata.
* Start-up Roku UW – wyłącznie dla start-upów, które zostały
zgłoszone do rejestracji nie później niż 31. grudnia roku
poprzedzającego edycję konkursu, w której firma bierze udział i
działają nie dłużej niż 5 lat.
* Innowacja / Innowator Roku – przedsiębiorcy oferujący innowacyjne
produkty lub usługi, lub stosujący nowoczesne, innowacyjne
rozwiązania organizacyjne.
* Przedsiębiorca społeczny – organizacja, która wspiera działania
na rzecz społeczeństwa.

Zgłoszenia można nadsyłać DO 1 MARCA 2021 ROKU.
Szczegółowe informacje  na stronie:
www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl