„Inicjatywy doskonałości” na UW.

W ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW, obecnie można składać wnioski na minigranty, mikrogranty i open access.
MINIGRANTY
O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli
przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:
* Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
* Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw,gospodarek, kultur i języków,
* Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych,
obliczeniowych i komunikacyjnych,
* Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
Wnioski można składać do 5 listopada. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.pl

MIKROGRANTY I OPEN ACCESS
Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. System ten obejmuje dwa działania IDUB:
* mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in.udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
* wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.
Nabór na działania jest ciągły.
Linki :
https://www.uw.edu.pl/minigranty-dla-miedzyuczelnianych-zespolow-naukowych-w-ramach-sojuszu-4eu/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/