Granty Fundacji Kościuszkowskiej

Od prawie 100 lat promowanie wymiany akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest misją Fundacji Kościuszkowskiej. Program Wymiany umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych i artystycznych w akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Rocznie przyznawane są stypendia około 40 stypendystom o łącznej wartości ponad 400 000 dolarów. Wnioski o granty badawcze w Roku Akademickim 2022/23 w ramach programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej można już składać.

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

https://kfpoland.org/