Biblioteka UW

Aktualności na stronie BUW…
1. „5 minut z BUW”- filmy instruktażowe m.in. o:
– nowych zasadach wypożyczeń w BUW
– korzystaniu z IBUK Libra w domu (najnowsze, polskie podręczniki)
– zmianie hasła do konta bibliotecznego
https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/5-minut-z-buw/
2. Otwarta Nauka – w zakładce Dla Nauki m. in. o:
– otwartym dostępie (Open Access)
– licencjach Creative Commons
– programach otwartej nauki w Unii Europejskiej
https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/otwarta-nauka/