Aktualności

Akademicki start-up

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW wraz ze spółką celową naszej uczelni (UWRC sp. z o.o.) organizuje majowe webinarium dotyczące przedsiębiorczości akademickiej.  Webinar skierowany jest do pracowników, doktorantów i studentów UW chcących kontynuować rozwój naukowy lub świadczyć usługi badawcze/szkoleniowe zakładając własny... Czytam dalej

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznane.

Wśród laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 jest student MISMaP, Mikołaj Jan Martyka. Gratulujemy ! Czytam dalej

Fulbright STEM Impact Award

FULBRIGHT STEM IMPACT AWARD to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/ Czytam dalej

Programy Fulbrighta − nabór wniosków

W ramach wymiany akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy. Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia... Czytam dalej

Konferencje

Akademicki start-up