Aktualności

Złoty Medal Chemii 2023

Złoty Medal Chemii 2023 otrzymała Róża Okoń z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Temat zwycięskiej pracy dyplomowej to „Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine (Ocena porównawcza fotochemii N7- i N9-adenozyny)”. Wyróżnienie konkursowe otrzymał Kamil... Czytam dalej

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dyrektor Kolegium MISMaP prof. dr hab. Andrzej Twardowski ma zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024. Uroczystość odbędzie się 28 września o godz. 11.00 w Auli Wydziału Fizyki UW, sala 0.03, ul. Ludwika Pasteura 5 Program Hymn Polski Otwarcie uroczystości... Czytam dalej

Projekt Stowarzyszenia Erasmus Student Network

Stowarzyszenie ESN International  rozpoczęło  projekt, którego celem jest zebranie informacji odnośnie problemów i trudności, które studenci napotykają w trakcie programów mobilności akademickiej. Doświadczenia studentów związane z różnymi formami mobilności zbierane będą podczas zogniskowanych wywiadów grupowych.  Wywiad odbędzie się 24 maja.... Czytam dalej

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie

Ogłoszono VIII edycję Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie!  Jeśli praca została obroniona w 2022 roku i poruszała tematykę Warszawy oraz rozwoju miasta zapraszamy autorów i autorki do ubiegania się o Nagrodę. Termin nadsyłania zgłoszeń to 29... Czytam dalej

Konferencje

Złoty Medal Chemii 2023