Projekt Stowarzyszenia Erasmus Student Network

Stowarzyszenie ESN International  rozpoczęło  projekt, którego celem jest zebranie informacji odnośnie problemów i trudności, które studenci napotykają w trakcie programów mobilności akademickiej.

Doświadczenia studentów związane z różnymi formami mobilności zbierane będą podczas zogniskowanych wywiadów grupowych.  Wywiad odbędzie się 24 maja. Osoby chętne do udzielenia wywiadu proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz.

https://forms.gle/sfYcy18KYTR12F9P9