Ważna informacja dot. zaliczania roku

Studenci, którzy nie kwalifikują się do bezwarunkowego zaliczenia roku, w momencie zgłaszania etapu do rozliczenia muszą złożyć w USOSie podanie o warunkowe zaliczenie  lub o powtarzanie etapu studiów.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku będą skreślane.