Adres do doręczeń pism dla cudzoziemca

Decyzją Pani Prorektor ds studentów  każdy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej powinien do 31 stycznia 2018 r. wskazać polski adres pod który oczekuje doręczania mu pism lub ustanowić pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski wraz ze wskazaniem jego adresu.